top of page

ברוכים הבאים

ישיבת תקוע

רוח

ישיבת תקוע היא ישיבה חסידית ברוחו של מורנו הרב עדין אבן ישראל – שטיינזלץ זצ"ל.

 

צמיחה

הישיבה מעוניינת להצמיח יהודים למדנים, יהודים עובדי השם ויהודים פשוטים הדבקים במסורת אבות מתוך חיות ודבקות. 

 

למדנות

הדגש העיקרי בישיבה הוא על לימוד גמרא בעמקות ובהיקף.

אנו רוצים לאפשר לתלמידינו להרגיש בבית בתוך הגמרא, לפתח את היכולות הלמדניות שלהם ובסופו של דבר להפוך ללמדנים במלוא המובן.

ישיבת
תקוע
בקצרה

About
הצטרף אלינו

תלמיד י"ב או י"א – רוצה להצטרף אלינו?

בוא לבקר, לטעום מן הלימוד ומן האווירה ולחוות את הישיבה מבפנים!

 

אחראי שבו"שים 
אביב אדרעי: 050-6136369

דביר פוירשטיין: 054-3016657

ר"מ שיעור א'

הרב דניאל ביג'ל 050-7358595

מייל office@yeshivatekoa.org

 

או צור קשר כאן: 

בואו להיות שותפים להחזקתה, ביסוסה ופיתוחה

של הישיבה. באמצעות תרומתכם הנדיבה נוכל

להמשיך ולהוסיף בחומר וברוח

bottom of page