למדנות

הדגש העיקרי בישיבה הוא על לימוד גמרא בעמקות ובהיקף. אנו רוצים לאפשר לתלמידינו להרגיש בבית בתוך הגמרא, לפתח את היכולות הלמדניות שלהם ובסופו של דבר להפוך ללמדנים במלוא המובן.

העיון מתחיל בהבנה של המשנה והתוספתא, ממשיך לעיון דקדקני בכל מילה ובכל שלב בסוגיית הגמרא ומתקדם לליבון שיטות הראשונים בעומק ובסברה. הלימוד בישיבה שואף להמשיך את שיטות הלימוד המסורתיות, שבהן עיון בלשון ובסוגיית הגמרא הוא היסוד לכל חידוש, ואין כל חציצה מלאכותית בין העיון המופשט לעולם ההלכתי. נוסף לעיסוק הנרחב בתלמוד הבבלי, תלמידי הישיבה עוסקים רבות גם בתלמוד הירושלמי ורוכשים את הכלים המיוחדים הדרושים ללימוד זה.

 

הלכה

אנו רואים בלימוד הלכה חלק מהותי מן ההשכלה התורנית הבסיסית הראויה לכל יהודי. כל תלמידי הישיבה מקדישים כמה שעות ביום לתכניות ההלכה השונות בהתאם לגילם. תכניות ההלכה מוקדשות ללימוד הלכה קלאסי – לימוד המקורות הראשוניים, טור, שולחן ערוך ונושאי כלים, שאלות ותשובות וספרי פסק. לימוד הלכה בעומק ובהיקף איננו תחום השייך רק לתלמידים מבוגרים אלא הוא חלק מסט הכלים הבסיסי הניתן לכל תלמיד בישיבה.

 

חסידות

הישיבה איננה רק מוסד לימודי. היא מהווה מעין קהילה, ואצלנו – קהילה חסידית. החסידות בישיבה מתבטאת לא רק בלימוד אינטנסיבי של ספרי חסידות מגוונים ולא רק בהתוועדויות חסידיות סוערות הנערכות לעתים קרובות אלא גם ובעיקר בהווי חסידי בסיסי שמשתקף בתפילות, בשבתות ואף בהקשרים של חולין. הרב שטיינזלץ זצ"ל היה מגיע לישיבה אחת לשבוע, והוא המרכז והמצפן שלאורו אנו מנסים לחיות את התביעה החסידית לחיים של דבקות ולהט דתי בתוך המסגרת של העולם המודרני.

צמיחה אישית

האופי המיוחד של הישיבה מתבטא בין השאר בכך, שאין אנו תופשים את עצמנו כמוסד לימודי המנסה לייצר אנשים כחלק ממסגרת אידאולוגית, אלא כמקום המאפשר לאנשים לחיות חיים יהודיים, ללמוד, להתפלל, לעבוד את השם ולהתפתח בכל המובנים מתוך בחירה ואחריות אישית. אנחנו מצפים מתלמיד בישיבה ללמוד ולהתפתח מתוך רצון ובחירה ומתוך נאמנות לאופי ולכישרונות המיוחדים שנטע בו הקב"ה. 

ישיבת תקוע היא ישיבה חסידית ברוחו של מורנו הרב עדין אבן ישראל – שטיינזלץ זצ"ל. הישיבה מעוניינת להצמיח יהודים למדנים, יהודים עובדי השם ויהודים פשוטים הדבקים במסורת אבות מתוך חיות ודבקות. 

 

 

הצוות
הרב דניאל ביג'ל
הרב מיכל פאלק
הרב עדין אבן ישראל - שטיינזלץ

ר״מ בישיבה

ראש הישיבה

נשיא הישיבה

הרב משה כהן
הרב אהרן בילט
הרב אביה הכהן

משפיע בישיבה

ר״מ בישיבה

ר"מ בישיבה

הרב ישראל מלכיאל
הרב גדי אנסבכר
הרב יהודה אבינר

מלמד בישיבה

ר״מ בישיבה

ר״מ בישיבה

DSC06948_edited.jpg

ר"מ הלכה בישיבה

הרב אריאל אלמוג
הרב יהושע מאירסון

ר"מ הלכה בישיבה

ר״מ בישיבה

 
  • פייסבוק ישיבת תקוע
  • White YouTube Icon

רחוב הרב שג״ר 1

תקוע, גוש עציון

טלפון: 02-9605095

פקס: 02-9605094

ת"ד 226 תקוע
ד"נ צפון יהודה 9090800

 

2018 כל הזכויות שמורות לישיבת תקוע