top of page

 

 

 

 

 

למדנות

הדגש העיקרי בישיבה הוא על לימוד גמרא בעמקות ובהיקף. אנו רוצים לאפשר לתלמידינו להרגיש בבית בתוך הגמרא, לפתח את היכולות הלמדניות שלהם ובסופו של דבר להפוך ללמדנים במלוא המובן.

העיון מתחיל בהבנה של המשנה והתוספתא, ממשיך לעיון דקדקני בכל מילה ובכל שלב בסוגיית הגמרא ומתקדם לליבון שיטות הראשונים בעומק ובסברה. הלימוד בישיבה שואף להמשיך את שיטות הלימוד המסורתיות, שבהן עיון בלשון ובסוגיית הגמרא הוא היסוד לכל חידוש, ואין כל חציצה מלאכותית בין העיון המופשט לעולם ההלכתי. נוסף לעיסוק הנרחב בתלמוד הבבלי, תלמידי הישיבה עוסקים רבות גם בתלמוד הירושלמי ורוכשים את הכלים המיוחדים הדרושים ללימוד זה.

 

הלכה

אנו רואים בלימוד הלכה חלק מהותי מן ההשכלה התורנית הבסיסית הראויה לכל יהודי. כל תלמידי הישיבה מקדישים כמה שעות ביום לתכניות ההלכה השונות בהתאם לגילם. תכניות ההלכה מוקדשות ללימוד הלכה קלאסי – לימוד המקורות הראשוניים, טור, שולחן ערוך ונושאי כלים, שאלות ותשובות וספרי פסק. לימוד הלכה בעומק ובהיקף איננו תחום השייך רק לתלמידים מבוגרים אלא הוא חלק מסט הכלים הבסיסי הניתן לכל תלמיד בישיבה.

 

חסידות

הישיבה איננה רק מוסד לימודי. היא מהווה מעין קהילה, ואצלנו – קהילה חסידית. החסידות בישיבה מתבטאת לא רק בלימוד אינטנסיבי של ספרי חסידות מגוונים ולא רק בהתוועדויות חסידיות סוערות הנערכות לעתים קרובות אלא גם ובעיקר בהווי חסידי בסיסי שמשתקף בתפילות, בשבתות ואף בהקשרים של חולין. הרב שטיינזלץ זצ"ל היה מגיע לישיבה אחת לשבוע, והוא המרכז והמצפן שלאורו אנו מנסים לחיות את התביעה החסידית לחיים של דבקות ולהט דתי בתוך המסגרת של העולם המודרני.

צמיחה אישית

האופי המיוחד של הישיבה מתבטא בין השאר בכך, שאין אנו תופשים את עצמנו כמוסד לימודי המנסה לייצר אנשים כחלק ממסגרת אידאולוגית, אלא כמקום המאפשר לאנשים לחיות חיים יהודיים, ללמוד, להתפלל, לעבוד את השם ולהתפתח בכל המובנים מתוך בחירה ואחריות אישית. אנחנו מצפים מתלמיד בישיבה ללמוד ולהתפתח מתוך רצון ובחירה ומתוך נאמנות לאופי ולכישרונות המיוחדים שנטע בו הקב"ה. 

ישיבת תקוע היא ישיבה חסידית ברוחו של מורנו הרב עדין אבן ישראל – שטיינזלץ זצ"ל. הישיבה מעוניינת להצמיח יהודים למדנים, יהודים עובדי השם ויהודים פשוטים הדבקים במסורת אבות מתוך חיות ודבקות. 

 

 

הצוות
הרב שטיינזלץ זצל.jpeg

נשיא הישיבה

Screenshot 2023-07-20 145208.png
הרב מיכל פאלק

ראש כולל הלכה

ראש הישיבה

Rav Elchanan pic.jpeg
הרב אהרן בילט
הרב אביה הכהן

ר"מ בישיבה

הרב יהושע מאירסון

ר״מ בישיבה

הרב דניאל ביג'ל

ר״מ בישיבה

ר״מ בישיבה

הרב יהודה אבינר

ר״מ בישיבה

DSC06948_edited.jpg

ר"מ הלכה בישיבה

ר"מ תנ"ך

הרב גדי אנסבכר

ר״מ בקיאות

הרב אריאל אלמוג

ר"מ הלכה בישיבה

צוות
bottom of page