top of page

תודה על תרומתכם לישיבה

בזכות נדיבותכם ולבכם הפתוח אנחנו יכולים להמשיך להחזיק את הישיבה ולהרחיב את הפעילות בישיבה.

שותפותכם ותמיכתכם מחזקות אותנו.

דרכים לתרומה
באימייל

ניתן לשלוח דוא"ל עם השעות הנוחות לכם לחזרה ומס' טלפון

ואנו נחזור אליכם

office@yeshivatekoa.org

בכרטיס אשראי

באמצעות פלטפורמת התרומות המאובטחת והפשוטה של Peach

 

למעבר לPeach לחץ כאן

בדואר

משלוח שיק בדואר

לכתובתנו ישיבת תקוע ת.ד 288 תקוע 9090800

לישיבה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

העברה בנקאית

בבנק מזרחי טפחות 20

סניף מרכז עסקים ירושלים 403

חשבון 104621

על שם ישיבת תקוע

bottom of page