top of page

ברוכים הבאים לבית המדרש המקוון של ישיבת תקוע

כאן תוכלו למצוא את לוז השיעורים, שיעורים ישנים, הודעות, עדכונים ועוד...

הצטרפו אלינו!

"תכנית גמרא עיון - מתחילים פרק יד' בשבת "שמנה שרצים

תכנית גמרא בקיאות - מתחילים פרק שביעי בשבת, בהספק של שני דפים לשבוע.

שיעור פתיחה עם הרב גדי ביום ראשון בערב

.תכנית הלכה שיעורים א' ב' - ר' איתן ישראלי - הלכות שבת - מלאכת בישול

.תכנית הלכה שיעורים גבוהים - הרב שוקי מאירסון - הלכות מקוואות

לוז
bottom of page