top of page

לכבוד יום השלושים למורנו האהוב הרב עדין בן אברהם משה אבן ישראל (שטיינזלץ),
ישיבת תקוע מזמינה אתכם להשתתף באירועי השלושים ולהיות שותפים בפעילויות שונות לעילוי נשמת הרב:

אירוע לכבוד יום השלושים

מוזמנים להצטרף לאירועי השלושים יחד עם מוסדות הרב שטיינזלץ ותלמידיו ולהתוועדות חי אלול לאחריה

סיומים לע"נ הרב עדין

אנו מזמינים אתכם להצטרף ללימוד שיתקרב ולו במעט להיקפו של פירושיו של הרב - סיום תנ"ך, משנה, תלמוד בבלי, זוהר, רמב"ם ותניא
מוזמנים לשתף ולהזמין יהודים נוספים להצטרף אלינו ללימוד לכבודו של הרב.

לומדים הרב עדין

במהלך ה"שלושים" הועברו שיעורים מתורת הרב מפי רבני ובוגריה הישיבה,
לצפייה בשיעורים שהועברו היכנסו לעמוד היוטיוב שלנו -

תומכים בישיבתו
של הרב עדין

ממשיכים את מורשתו של הרב
ומחזקים את בית המדרש שהוא כל כך אהב.
תרמו ישירות באתר JGIVE -

כולל בוגרים לע"נ הרב עדין

מוזמנים להשתתף בימי שלישי בחודש אלול, לימוד חסידות, גמרא והלכות שופר יחד עם רבני הישיבה 

בית מדרש שלהבת

בית מדרש ווירטואלי עם בוגרי ישיבת תקוע ותלמיד הרב עדין.
שיעורים, הרצאות וסדנאות סביב התורה וההגות של הרב
ימי שלישי ורביעי, בזום.

bottom of page