top of page

שמיניסט יקר!

הנך עומד בפני צומת מרכזית והחלטה חשובה מאוד בחייך, החלטה הזו איננה פשוטה כלל, החלטה כבדת משקל ורבת משמעות בנוגע למקום בו תרצה ללמוד בשנה הבאה היכן תרצה להעמיק להתפתח ולצמוח בתורה.

אנו סבורים כי הדרך להגיע לדברים הללו היא דרך לימוד תורה שפונה אל השכל ואל הרגש כאחד. אנו בישיבה מבקשים למצוא משמעות מעשית ולכן לימוד התורה בישיבתנו קשוב לנושאים ציבוריים, תורה עמוקה, נוגעת ללב, מחוברת לחיים, המבקשת פיתוח שכלי מדויק עם בקשת משמעות רעיונית ורוחנית של הנלמד. התורה של הישיבה מבקשת להיות עמוקה ורלוונטית- "סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה".

 

מוזמן בשמחה רבה להצטרף ללימוד הבונה יסודות בגמרא, תנ"ך, הלכה, אגדה, חסידות ומחשבה.

בישיבה יש אמונה גדולה בתלמיד וביכולותיו - הלימוד בישיבה מיועד בין השאר לרכישת יכולת לימוד עצמאית, סלילת נתיב ייחודי לעבודת ה' ולקרבת אלוקים לכל תלמיד על פי האות שלו בתורה. הישיבה מדגישה את החיבור של הלמדנות השכלית עם עבודת הלב, כמו כן את החשיבות של הופעת התורה במרחב החיים הציבורי.

 

החידוש של הישיבה עובר בשלושה נושאים עיקריים:

א} אנו רואים חשיבות עליונה בלימוד תורה שנוגע בעומקי הנפש, מחובר חיים, לפנות כמובן אל השכל אך בו זמנית גם אל הרגש והדמיון, ליצירתיות ולשאר כוחות הנפש.

ב} אנחנו מבקשים משמעות בתורה. לגלות את הצדדים הפילוסופיים, הרוחניים והאמונים של התורה.

ג} לימוד התורה בישיבה קשוב לנושאים ציבוריים ורואה חשיבות בקידום האתיקה והמוסר, תוך ניסיון מתמיד של ניסוח עקרונות שיהוו גורם מעצב בשיח האינטלקטואלי והתרבותי של החברה הישראלית ויהיו בשורה משמעותית לכלל החברה הישראלית.

 

אז למי אנחנו מתאימים?

בחורים רציניים, המוכנים להשקיע זמן ומאמצים בלימוד תורה.

בחורים המחפשים את דרכם האישית בכנות בלתי מתפשרת ומבקשים אוזן קשת ופתוחה מרבני הישיבה.

מי שמעוניין לעצב את אופיו האישי מתוך עבודה מאומצת ובלי שיאכילו אותו בכפית.

מי שמחפש יחד עם לימוד התורה השכלתני והמעמיק גם את עבודת הלב והרגש בחבורה ומחשבה רחבה.

אנו מזמינים אותך לבוא ולהיפגש באופן ישיר עם תורתה של הישיבה, עם אופייה הייחודי ודרכה.

 

מחכים לך!!

ישיבת תקוע היא ישיבה חסידית ברוחו של מורנו הרב עדין אבן ישראל – שטיינזלץ זצ"ל. הישיבה מעוניינת להצמיח יהודים למדנים, יהודים עובדי השם ויהודים פשוטים הדבקים במסורת אבות מתוך חיות ודבקות. 

 

 

הצוות
הרב דניאל ביג'ל
הרב מיכל פאלק
הרב עדין אבן ישראל - שטיינזלץ

ר״מ שיעור א'

ראש הישיבה

נשיא הישיבה

שיעורי הישיבה
גלריה
עותק של עותק של 7B3A9921 (1)_edited

עותק של עותק של 7B3A9921 (1)_edited

_DSC1038

_DSC1038

_DSC1341_edited

_DSC1341_edited

אודות חדש

אודות חדש

דף בית פלאפון

דף בית פלאפון

IMG_7659

IMG_7659

_DSC1268

_DSC1268

כדורגל 1

כדורגל 1

_DSC1083

_DSC1083

_DSC1382

_DSC1382

_DSC1390

_DSC1390

נחל תקוע

נחל תקוע

צוות
bottom of page